Implantologie

In onze praktijk houden wij ons bezig met implantologie. Dit is een onderdeel van de tandheelkunde dat tot doel een of meerdere tanden te vervangen door tandimplantaten. Implantaten zijn kunstmatige wortels, meestal vervaardigd uit Titanium, die in het bot geplaatst worden en daar een lichaamvriendelijk fundament vormt.

Op het moment dat zowel de behandelaar als de patiënt met de rug tegen de muur staan als het gaat om tandheelkundige oplossingen, biedt implantologie mogelijkheden die vroeger niet bestonden. Tandheelkundige implantologie is dan ook niet een vervanging van bestaande middelen, maar een uitbreiding, waarbij het ineens mogelijk blijkt om verloren tandfuncties door middel van implantaten en de daarop vervaardigde constructies terug te vinden. Een en ander is afhankelijk van de mogelijkheid om implantaten te kunnen plaatsen. Zo is het bijvoorbeeld noodzakelijk dat er voldoende bot aanwezig is en ook op de juiste plaats verantwoord is.

De implantaten hebben meestal een schroefvorm, die in het bot wordt geschroefd. Deze schroef zal na verloop van tijd vastgroeien in het bot door een proces dat osseointegratie heet. Nadat het implantaat is vastgegroeid in het bot kan er een vervanging gemaakt worden voor de verloren tanden.

Grofweg kan de indicatie verdeeld worden tussen vervanging van een tand, vervanging van meerdere tanden en vervanging van alle tanden.

  • Bij vervanging van een enkele tand zal er op het implantaat een kroon gemaakt worden.
  • Bij vervanging van meerdere tanden zal er meestal een brug gemaakt worden maar het implantaat kan ook dienen als ondersteuning van een uitneembare constructie zoals een frameprothese.
  • Bij vervanging van alle tanden in een kaak kan de opbouw bestaan uit een vaste brug of een uitneembare prothese welke verankerd wordt op de implantaten door middel van bijvoorbeeld drukknoppen of een staaf-huls constructie.

Succesvolle plaatsing

Om succesvol implantaten te kunnen plaatsen, moet er voldoende bot op de juiste plaats aanwezig zijn. Botaugmentatie is een behandeling die ervoor kan zorgen dat er weer voldoende kaakbot is.

Restauratieve tandheelkunde

Elke behandeling die in uw mond wordt uitgevoerd, heeft invloed op uw gehele gebitssituatie. Uw gebit kan, als geheel, alleen langdurig goed functioneren als alle afzonderlijke delen perfect op elkaar zijn afgestemd. Vaak wordt alleen de problematiek rondom individuele gebitselementen bekeken.

Wij werken echter vanuit een integrale visie, waarbij we rekening houden met meerdere aspecten die van invloed zijn op uw gehele gebit. Hiermee bedoelen we dus alle aspecten die van invloed zijn op uw tanden, kiezen, tandvlees en alles daar om heen. Duurzaam behoud van uw gebit is hierbij ons motto.

Het kan dus voorkomen dat u verschillende behandelingen nodig heeft voordat er weer sprake kan zijn van een gezonde mond. In zo'n geval maken alle behandelingen deel uit van een totaalplan. Samen met u wordt door de tandarts een persoonlijk behandelplan opgesteld waarin rekening wordt gehouden met uw wensen en ideeën. Met de verschillende behandelingen wordt er volgens een strak plan naar een functioneel, esthetisch en blijvend eindresultaat toegewerkt.

Esthetische tandheelkunde

Esthetische tandheelkunde is het vakgebied waarbij de tandarts zich bezighoudt met het verfraaien van het uiterlijk van de patiënt. Aangezien het gebit hierbij een belangrijke rol speelt, stellen patiënten ook steeds vaker hogere eisen aan de esthetiek van hun gebit, speciaal aan de elementen die direct zichtbaar zijn.

De behandelingsmogelijkheden, met het oog op esthetica, zijn uitgebreid: het vervangen van oude (amalgaam)vullingen met behulp van composiet, het corrigeren van vorm en stand van de tanden, het maskeren van verkleuringen of het bleken van verkleurde tanden, het maken van een gedeeltelijke porseleinen kroon of porseleinen schildje (facing), het maken van een composiet (kunststof) etsbrug – het zijn allen technieken ter verfraaiing, waarbij over het algemeen weinig tandweefsel behoeft te worden opgeofferd.

Kronen en facings

Voor het vervaardigen van porseleinen kronen en/of facings (voortand schildjes) werken wij nauw samen met tandtechnische laboratoria. Na het prepareren van de te behandelende tand of kies, wordt er een afdruk of een 3D-mondscan van uw gebit gemaakt. Vervolgens wordt door het tandtechnisch laboratorium de kroon en/of facing vervaardigd.


De kleur van de kroon of facing wordt in overleg met de patiënt bepaald. Na twee tot drie weken zal de kroon/facing gereed zijn en kan deze door ons worden geplaatst. In de tussentijd helpen wij u met een tijdelijke, kunststof oplossing.

 

Bleken

Een wit en stralend gebit. Wie wil dat niet? Mooie witte tanden zijn populair en het aanbod om ze te krijgen is enorm. De reclames beloven hagelwitte tanden, vaak zelfs binnen een uur. Tanden wit maken met behulp van bleekbehandelingen kan in veel gevallen, maar niet altijd.

Overweegt u een bleekbehandeling?

Kies dan voor een veilige en verantwoorde manier. Bleek uw tanden altijd onder begeleiding van uw tandarts of mondhygiënist.

Protheses

Een volledige prothese of kunstgebit vervangt de natuurlijke tanden en kiezen wanneer deze verloren zijn gegaan door cariës of parodontitis. De tandheelkunde maakt onderscheid tussen volledige prothesen en partiële prothesen zoals plaatprothesen en frameprothesen.

Een volledige prothese, ligt in principe los op het mondweefsel. Door het speeksel kleeft de kunststof aan de weefsels, de mondspieren kunnen behulpzaam zijn bij de retentie of houvast. Het harde, starre plaatje moet in een mond functioneren, waarvan in zekere zin alles beweeglijk is. Vaak levert dat problemen op; een kwart van de patiënten is niet tevreden over deze oplossing. Het is vaak het ondergebit dat klachten geeft. Het draagvlak van de tandenloze of edentate onderkaak is veel kleiner.

Door de opkomst van de implantologie is het makkelijker geworden retentie te creëren. De volledige protese wordt dan op drukknoppen of een staafje geklikt. De tandarts moet met zijn patiënt eerst een aantal stappen doorlopen, waardoor de tandtechnicus de prothese kan modelleren in was en uiteindelijk kan afpersen in kunststof.

Endodontologie

Een endodontische behandeling wordt ook wel een wortelkanaalbehandeling of een zenuwbehandeling genoemd. Deze behandeling is nodig wanneer door tandbederf, een lekkende vulling of een trauma van de tand het zenuwweefsel ontstoken raakt. De bacteriën die deze ontsteking veroorzaken zullen er uiteindelijk voor zorgen dat de zenuw afsterft.


Indien er geen wortelkanaalbehandeling wordt uitgevoerd kan dit zelfs leiden tot een ontsteking in het kaakbot en op de lange termijn verlies van uw tand of kies. Met het uitvoeren van een wortelkanaalbehandeling worden de bacteriën in het kanaal verwijderd en het kanaal opgevuld. Een eventueel al aanwezige ontsteking in het kaakbot zal daarna over het algemeen genezen. Binnen onze praktijk zal deze behandeling met behulp van een operatiemicroscoop worden uitgevoerd wat het zicht voor de behandelaar sterk verbeterd. Dit zal ten goede komen aan de kwaliteit van de wortelkanaalbehandeling.

Succesvolle plaatsing

Een succesvolle wortelkanaalbehandeling zal meestal gevolgd worden door het plaatsen van een kroon om zodoende de tand of kies te versterken en voor de lange termijn veilig te stellen.

Kinderen

Ook de mondgezondheid van kinderen is uitermate belangrijk aangezien hier een basis wordt gelegd voor de toekomst. Er zal veel aandacht worden besteed aan de preventie van gaatjes en tandvleesontstekingen.

Veel kinderen vinden de tandartsen een beetje eng of spannend. Om uw kind langzaam aan de tandheelkundige omgeving te laten wennen, is het van belang uw kind van jongs af aan mee te nemen naar de tandarts. Zo kan spelenderwijs kennis worden gemaakt met de tandarts en de gebruikte materialen en geluiden. Bovendien kunnen eventuele problemen (bijvoorbeeld beginnende gaatjes) vroeg opgespoord worden. Wellicht is wijziging in poets- en/of voedingsgewoonte dan voldoende om verdere progressie van de gaatjes te voorkomen.

Mocht het toch voorkomen dat uw kind een behandeling nodig heeft, dan bent u bij ons aan het juiste adres. Er wordt extra tijd genomen om uw kind rustig te behandelen. Soms wordt er een extra ‘wenzitting’ gepland om uw kind kennis te laten maken met de tandheelkundige behandeling.

Met een lach de deur uit

Ons doel is dat uw kind weer met een lach de deur uit gaat.